w google Nazywam się Julian Szymański. Jestem profesorem PG w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki związanej z naukami kognitywnymi i wyszukiwaniem informacji. W ramach prac badawczych rozwijam algorytmy trafniejszego wydobywania informacji z tekstu. W moim podejściu do tego zagadnienia wykorzystuję narzędzia związane z przetwarzaniem języka naturalnego i metody inteligencji obliczeniowej. Teorie kognitywne dotyczące ludzkiego poznania służą mi jako inspiracja do realizacji algorytmów potrafiących lepiej przetwarzać dane w postaci tekstu, w sposób zbliżony to tego jak realizowałby to zadanie człowiek.
W chwili obecnej rozwijam metody reprezentacji języka naturalnego i kategoryzacji dokumentów w oparciu o miary semantycznego podobieństwa tekstów. Rezultaty badań wykorzystywane są do organizacji wiedzy w Wikipedii.
Specjalizuję się również w analizie danych, w szczególności informacji pobieranych z sieci sensorów. W obszarze tym realizuję projekty związane z analizą danych pozyskiwanych z użyciem czujników umieszczanych w ulach co umożliwia budowanie obliczeniowych modeli rozwoju rodziny pszczelej. W pracy mojej zajmuję się również technologią Blockchain oraz algorytmami analizującymi oddech.


e-mail:

julian.szymanski at eti.pg.edu.pl


pokój:

budynek ETI 516

telefon:

058/ 347-12-30


konsultacje (prosze o wcześniejszy email):

Pn 8:15-9:00