Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1115 - 1200 Sztuczna Inteligencja
P
NE 159
Sztuczna Inteligencja
W
EA AUD2
Sztuczna Inteligencja
P
EA 508
1215 - 1300
1315 - 1400 Semnarium

EA 527
1415 - 1500 Sztuczna Inteligencja
P
EA 504
1515 - 1600