w google

Witam na mojej stronie.
Nazywam się Julian Szymański. Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół tematyki związanej z naukami kognitywnymi i wyszukiwaniem informacji. W ramach prac badawczych rozwijam algorytmy trafniejszego wydobywania informacji z tekstu. W moim podejściu do tego zagadnienia wykorzystuję narzędzia związane z przetwarzaniem języka naturanego i metody inteligencji obliczeniowej. Teorie kognitywne dotyczące ludzkiego poznania służą mi jako inspiracja do realizacji algorytmów potrafiących lepiej przetwarzać dane w postaci tekstu, w sposób zbliżony to tego jak realizowałby to zadanie człowiek.
W chwili obecnej rozwijam meody kategoryzacji dokumentów w oparciu o miary semantycznego podobieństwa tekstów. Rezultaty badań wykorzystywane są do organizacji wiedzy w Wikipedii.


e-mail:

julian.szymanski at eti.pg.gda.pl


pokój:

budynek ETI 516

telefon:

058/ 347-12-30


konsultacje:

Pn 11:15-12:00