Publikacje

 1. J. Szymański, W. Duch
  Annotating Words Using WordNet Semantic Glosses
  Proceedings of 19th International Conference on Neural Information Processing, Springer LNCS 2012
 2. J. Rzeniewicz, J. Szymański, W. Duch
  Adaptive Algorithm for Interactive Question-based Search Proceedings of Intelligent Information Processing, Springer IFIP Advances in Information and Communication Technology 2012.
 3. J. Szymański, W. Duch
  Self Organizing Maps for Categories Visualization
  Proceedings of 19th International Conference on Neural Information Processing, Springer LNCS 2012
 4. M. Westa, J. Szymański, H. Krawczyk
  Text classifiers for automatic articles categorization
  Proceedings of 11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC, Springer LNCS, Zakopane, Poland 2012
 5. Ł. Borek, J. Szymański
  Ujednoznacznienie tytułów artykułów Wikipedii przez synsety słownika WordNet
  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, ICT Young Series, 2012
 6. K. Draszawka, J. Szymański
  External Validation Measures for Nested Clustering of Text Documents
  Springer Studies in Computational Intelligence, 2011
 7. J. Szymański, W. Duch
  Information Retrieval with Semantic Memory model
  Cognitive Systems Research 2012
 8. J. Rzeniewicz, J. Szymański
  Gra słowna do pozyskiwania wiedzy językowej
  Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011
 9. J. Szymański, W. Duch
  Wizualizacja struktury Wikipedii do wspomagania wyszukiwania informacji
  Materiały konferencyjne Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu Wspólna konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Warszawa 2011
 10. J. Szymański, K. Węgrzynowicz
  0-step K-means for clustering Wikipedia search results
  Proceedings of International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, IEEE Turkey Istambul 2011
 11. J. Szymański
  Management of Textual Data at Conceptual Level
  Proceedings of The 10th International Conference on Information and Management Sciences, Lhasa 2011
 12. J. Szymański, W. Duch
  Induction of the common-sense hierarchies in lexical data
  Proceedings of International Conference on Neural Information Processing, Springer LNCS, Shanghai China 2011
 13. J. Szymański
  Creating categories for Wikipedia articles using Self-Organizing Maps
  Proceedings of International Conference on Communications, Computing and Control Applications, IEEE, 2011
 14. J. Szymański
  Self–Organizing Map representation for clustering Wikipedia search results
  Proceedings of the The 3th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Daegu Korea 2011, Springer LNCS
 15. J. Szymański, W. Duch
  Context Search Algorithm for Lexical Knowledge Acquisition
  Control & Cybernetics (in print)
 16. J. Szymański, W. Duch
  Representation of hypertext documents based on terms, links and text compressibility
  Proceedings of the 17th International Conference on Neural Information Processing, Sydney, Australia 2010, Springer LNCS
 17. J. Szymański, M. Roman, G. Borczuch, R. Szulgo
  Automatyczna Kategoryzacja artykułów Wikipedii
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, 2010.
 18. T. Boiński, A. Jaworska, R. Kleczkowski, P. Kunowski, J. Szymański
  Zespołowa budowa ontologii z wykorzystaniem systemu OCS i edtora PROTEGE
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, 2010.
 19. J. Szymański
  Towards Automatic Classification of Wikipedia Content
  Proceedings of the 11th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Paisley, Scotland 2010, Springer LNCS
 20. J. Szymański, W. Duch
  Dynamic Semantic Visual Information Management
  Proceedings of the 9th International Conference on Information and Management Sciences, Urumchi & Kashi, China 2010
 21. J. Szymański
  Równoległe obliczenia grup podobieństw dla wielowymiarowych danych w środowisku BeesyCluster
  Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, KASKBOOK 2010 (in print)
 22. J. Szymański
  Cooperative WordNet Editor for Lexical Semantic Acquisition
  Springer CCIS. (in print)
 23. J. Szymański
  Mining relations between Wikipedia Categories
  Proceedings of the 2th International Conference of Networed of Digital Technologies, Czech Republic, Prague 2010, Springer CCIS.
 24. J. Szymański
  Developing WordNet in Wikipedia-like style;
  Proceedings of the 5th International Conference of the Global WordNet Association, Mumbai, India 2010.
 25. J. Szymański
  Wordventure – cooperative wordnet editor. Architecture for lexical semantic aquisition;
  Proceedings of the international conference on Knowledge Engineering and ontology developement, INSTICC, Funchal-Madeira, Portugal, 2009.
 26. J. Szymański
  Wyszukiwanie artykułów medycznych w MEDLINE z wykorzystaniem UMLS;
  Inteligentne przestrzenie usług informacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, KASKBOOK 2009.
 27. J. Szymański
  Rozumienie pojęć języka naturalnego w procesie kognitywnym;
  Z zagadnień kognitywistyki i wirtualistyki, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, 2009.
 28. J. Szymański, Kilanowski D.
  Wikipedia and WordNet integration based on words co-occurrences;
  Proceedings of the 30th International Conference Information Systems, Architecture, and Technology, Szklarska Poręba, Poland, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
 29. J. Szymański
  Web Search Results Clusterization with Background Knowledge;
  Proceedings of the 2nd International Conference on Human System Interaction, Catania, Italy 2009.
 30. W. Duch, J. Szymański
  Semantic Web: Asking the Right Questions;
  Proceedings of the 7 International Conference on Information and Management Sciences, California Polytechnic State University, 2008.
 31. W. Duch, J. Szymański
  Knowledge Representation and Acquisition for Large-Scale Semantic Memory;
  World Congress of Computational Intelligence, IEEE Press, str. 3117--3124, 2008.
 32. P. Majewski, J. Szymański
  Text categorisation with semantic common sense knowledge: first results;
  Proceedings of 14th Int. Conference on Neural Information Processing (ICONIP07), Springer Lecture Notes in Computer Science, str. 285-–294, 2008
 33. J. Szymański
  Portal do kooperacyjnej pracy nad ontologiami dziedzinowymi;
  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej KASKBook, 2008.
 34. J. Szymański, A. Mizgier, M. Szopinski, P. Lubomski
  Ujednoznacznianie słów przy użyciu słownika WordNet;
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, str. 421--427, 2008.
 35. J. Szymański, W. Duch
  Semantic Memory Architecture for Knowledge Acquisition and Management;
  Proceedings of the 6 International Conference on Information and Management Sciences, California Polytechnic State University, str. 342-348, 2007
 36. J. Szymański, W. Duch
  Semantic Memory Knowledge Acquisition Through Active Learning;
  Proceedings of the 20th International Joint Conference on Neural Networks, IEEE Press, str. 3110-3115, 2007.
 37. J. Szymański, T. Sarnatowicz, W. Duch
  Towards avatars with artificial minds: Role of semantic memory;
  Journal of Ubiquitous Computing and Intelligence, American Scientific Publishers, 2007.
 38. J. Szymański, K. Dusza, Ł. Byczkowski
  Cooperative Editing Approach for Building Wordnet Database;
  Proceedings of the XVI International conference on system science, str. 448--457, 2007.
 39. J. Szymański, B. Kamiński, O. Tomczak
  Wontougo -- kooperacyjny edytor WordNetu;
  Zeszyty naukowe Wydziału ETI PG, str. 231--240, 2007.
 40. J. Szymański
  Pamięć semantycza i Awatar grający w 20 pytań;
  Proceedings of the 2nd Polish and International PhD Forum-Conference on Computer Science, str. 1--15 ,2006.
 41. J. Szymański
  Bazodanowy system WordNet jako słownik języka angielskiego;
  Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej KASKBook, str. 155--163, 2006.
 42. J. Szymański, T. Sarnatowicz, W. Duch
  Semantic memory for avatars in cyberspace;
  Proceedings of the International Conference on Cyberworlds, IEEE Computer Society, str. 165--171, 2005.
 43. W. Duch, J. Szymański, T. Sarnatowicz
  Concept description vectors and the 20 question game;
  Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Springer LNAI, str. 41–50, 2005.