Projekty


Computational Wikipedia

Celem projektu jest analiza metod reprezentacji artukułów Wikipedii na potrzeby ich maszynowej kategoryzacji. Na bazie uzyskanych rezultatów utworzony został system grupujący wyniki zapytań do Wikipedii jak również przeprowadzono znacznikowanie artykułów synsetami Wordneta. Szczegółowe informacje na stronie projektu

Semantic Wiki Net

Przegladanie systemu kategorii Wikipedii z użyciem interaktywnych grafów. Aktualna wersja projektu


Przestrzenie semantyczne i gry słowne

Celem projektu jest opracowanie sieci powiązań między pojęciami. Bardziej szczegółowo: Opis projektu na stronie prof. Ducha


WordVenture

Wizualizacja i edycja słownika WordNet. Strona projektu


Zastosowanie ontologii w medycynie

Wizualne wyszukiwanie dokumentów w bazie PubMed. Prototyp interefejsu


Gra w 20 pytań

Akwizycja wiedzy zdroworozsądkowej z uzyciem Awatara. Gra on-line


Granty

Strategie i procedury tworzenia i negocjacji ontologii dziedzinowych Grant KBN 4T11C 005 25, 2007-2009, główny wykonawca

Metody heterarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane sieciami leksykalnymi Grant MNiSW N516 432338, 2010 - 2013, kierownik

Integracyjna metoda wytwarzania aplikacji rozproszonych o wysokich wymaganiach wiarygodnościowych Grant MNiSW N519 172337, 2009 - 2011, wykonawca

Semantyczne metody wyszukiwania w dużych kolekcjach dokumentów Grant NCBiR SP/I/1/77065/10, główny wykonawca, po zastepcy kierownika